Werkzaterdagen


De tuinders zijn zelf verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke ruimte van V.T.V. Wijkeroog. Om de paden en parkeerplaatsen netjes te houden zijn er werkzaterdagen ingesteld. De werkzaterdag begint om 09:00 uur (melden voor 09.00 in het Praathuis) en u bent om 12:00 uur weer klaar. In 2019 dient u 3 werkzaterdagen te werken.

Bent u niet in de gelegenheid om op de ingeplande zaterdag te komen kunt u dit laten weten per e-mail (werkzaterdagen@gmail.com). Vergeet om in de e-mail niet aan te geven wanneer u wel kunt. Indien u de werkzaterdag niet wilt doen of dit niet meld betaald u een boete van € 75,- per keer.

Bent u onlangs 70 jaar geworden of heeft u met uw problemen met uw gezondheid? U kunt dan vrijstelling vragen bij het bestuur. Uiteraard zijn wij blij als u zich blijft inzetten voor de V.T.V. Wijkeroog en wij helpen u dan ook graag om aangepast werk te zoeken.


Overzicht werkzaterdagen 2019