Wilt u uw huisje verkopen?

 

U hebt wellicht opgemerkt dat de bouwcommissie onder leiding van Don van de Berg
opnieuw actief aan het werk is gegaan. Dat heeft ertoe geleid de procedure bij de
verkoop van huisje en tuin nog eens duidelijk op een rij te zetten om vertraging te
voorkomen.
a. Meldt schriftelijk (of per mail vtvwijkeroog@gmail.com) bij het bestuur dat
u van plan bent uw huisje te verkopen.
De tuin wordt door u gehuurd van de vereniging en is niet uw eigendom.
b. Na de melding bij het bestuur krijgt de bouwcommissie opdracht het huisje
op te meten en de conditie van de tuin te bekijken. Bij onvolkomenheden wordt
u op de hoogte gebracht en dient u deze eerst op te lossen voordat de tuin
kan worden vrijgegeven voor overdracht. Denk er aan dat huisje en
opstallen niet groter dan 25 vierkante meter mogen zijn en de kas 10
vierkante meter. De tuin moet opgeruimd zijn en de singel schoon.
c. De bouwcommissie brengt verslag uit aan het bestuur.
d. Het bestuur besluit tot overdracht als alles conform de reglementen in orde
is. In de statuten staat dat het bestuur kan besluiten een nieuwe huurder al of
niet toe te laten als lid op het complex.
e. Een nieuwe huurder dient zich ruim voor de overdracht te melden bij het
bestuur en een schriftelijke aanvraag in te dienen, tevens wordt er een
inschrijving van de BSA verlangd om er zeker van te zijn dat de adspirant koper/huurder een
thuis adres heeft.

Het bestuur heeft een gesprek met de aspirant huurder/koper om te bezien of deze binnen de doelgroep van de
tuinpopulatie past.


Meer dan 1 tuin in pacht hebben.
In het verleden is het soms moeilijk geweest om voor alle tuinen een lid /pachter te
vinden. Daarom heeft het bestuur oogluikend toegestaan (om verwaarlozing te
voorkomen), dat er soms 2 tuinen per lid of dat er een tuin op naam van iedere
partner van twee samenwonende partners is gezet. Volgens de statuten mag dit
officieel niet.