De vereniging wordt bestuurd door de volgende leden:


Voorzitter ………………………..Frank Alkema
Penningmeester …………….….Joke van der Linde
Secretaris ……….………………Julia Anderies
Holland op z’n Smalst ………….Marc Bouwman
Bouwcommissie…………………Don van de Berg

 

Zij dragen er zorg voor dat de reglementen van de Bond van Volkstuinders worden nageleefd.


Heeft u een vraag aan iemand van het bestuur. Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen: