De vereniging wordt bestuurd door de volgende leden:


Voorzitter …………………   ……..Frank Alkema
Penningmeester …………… .….Vacature
Secretaris ……….…………   ……Julia Anderies
Holland op z’n Smalst ………….Marc Bouwman
Bouwcommissie…………    ……Vacature
Bestuurs adviseur                 Thomas Wilbrink

 

Zij dragen er zorg voor dat de reglementen van de Bond van Volkstuinders worden nageleefd.


Heeft u een vraag aan iemand van het bestuur. Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen: