De vereniging wordt bestuurd door de volgende leden:


Voorzitter                             Jorna Barning
Vice voorzitter                      Hans Spindelaar
Financiën                             in opstartfase
Secretaris                            Julia Anderies
Holland op z’n Smalst            Marc Bouwman
Technisch adviseur                Thomas Wilbrink
Algemeen bestuurslid            Openstaande vacature

 

Zij dragen er zorg voor dat de reglementen van de Bond van Volkstuinders worden nageleefd.


Heeft u een vraag aan iemand van het bestuur. Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen: