De vereniging wordt bestuurd door de volgende leden:


Voorzitter                             Jorna Barning
Vice voorzitter                      Hans Spindelaar
Financiën                             Suzan Kuper (nog te benoemen)

Tuinkeuring/onderhoud         Godfried Valk
Secretaris                            Julia Anderies
Holland op z’n Smalst            Marc Bouwman

Algemeen bestuurslid            Openstaande vacature

 

Zij dragen er zorg voor dat de reglementen van de Bond van Volkstuinders worden nageleefd.


Heeft u een vraag aan iemand van het bestuur. Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen: