V.T.V. Wijkeroog   - huishoudelijk reglementBouwvoorschriften

Bouwvoorschriften VTV Wijkeroog
PDF – 212,8 KB 2247 downloads

Huishoudelijk reglement

Huish regl en alg bepalingen
PDF – 190,1 KB 2326 downloads

Statuten

Statuten
PDF – 260,2 KB 1750 downloads


Tuinkeuringen

De tuinkeuringscommissie

Frank v/d Zwet Slotenmaker

Peter Slobbe

Tinie de Wit
Godfried Valk

Simone Brus

Keuringsonderdelen

A >> Onderhoud van uw hagen
B >> Onderhoud van het voorpad
C >> Aanzien van de tuin

Regels

Per maand kunt u voor de onderdelen A, B en C een X krijgen. Heeft uw tuin drie maanden een X gekregen op een onderdeel dan krijgt u een boete van € 45,- per onderdeel. Maximaal kan uw boete dus oplopen tot € 405,-).

Indien u vragen heeft over de tuinkeuring en of de regels neem dan gerust contact op via de email (vtvwijkeroog@gmail.com).Bezint, eer gij aan een volkstuin begint!

'Als ik dat geweten had...'
Het huren van een volkstuin op ons tuinpark heeft vele voordelen. Toch horen wij met enige regelmaat van nieuwe leden na enige tijd: 'als ik dat geweten had was ik er nooit aan begonnen'. Deze leden blijken zich dan onvoldoende te hebben gerealiseerd dat het huren van een tuin ook enkele minder positieve kanten heeft, terwijl wij iedereen die zich bij ons komt inschrijven mondeling hierover hebben geïnformeerd. Om het aan aspirant-leden nog duidelijker te maken en hen in de gelegenheid te stellen een en ander thuis nog eens rustig na te lezen, hebben wij dit informatieblad gemaakt.

Verplichte werkuren
De tuinders zijn zelf verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke ruimte van V.T.V. Wijkeroog. Om de paden en parkeerplaatsen netjes te houden zijn er werkzaterdagen ingesteld. De werkzaterdag begint om 09:00 uur (melden bij het Praathuis) en u bent om 12:00 uur weer klaar. In 2023 dient u 3 werkzaterdagen te werken. Bent u niet in de gelegenheid om op de ingeplande zaterdag te komen kunt u dit laten weten per e-mail (werkzaterdagen@gmail.com). Vergeet om in de e-mail niet aan te geven wanneer u wel kunt. Indien u de werkzaterdag niet wilt doen of dit niet meldt, betaalt u een boete van € 75,- per keer.

Onderhoud van de tuin
U dient zich te realiseren dat een tuin met een gemiddelde oppervlakte van rond de 300 m² een behoorlijke hoeveelheid werk met zich meebrengt. Veel nieuwe leden verkijken zich hierop, wat later tot grote teleurstellingen kan leiden. Neem van ons aan: ècht onderhoudsarme tuinen bestaan niet! Er is een handig rekenmodel. Ga bij een goed onderhouden volkstuin uit van gemiddeld 1.5 uur werk per m² tuin per jaar. Hoe groter de tuin, des te minder het in verhouding wordt, omdat vlakken (zoals een gazon) groter worden en het niet zoveel uitmaakt of u een paar meter gras meer moet maaien. Desalniettemin vraagt een tuin van 300 m² dus al snel zo'n 450 uur per jaar van uw vrije tijd. Als u de 12 werkuren ook meerekent, komt het neer op gemiddeld 9 uur per week. Die tijd moet u dan wel hebben of er iemand voor inhuren. U zult van voorjaar tot herfst met uw volkstuin bezig zijn, maar als u goed tuiniert vooral in de piekperiode van maart-juni.

Tuincontroles en boetes
De afdeling onderhoud houdt tuincontroles. Er wordt gecontroleerd op:

* Onderhoud van uw hagen
* Onderhoud van het voorpad
* Aanzien van de tuin

Indien één van bovenstaande zaken niet goed is, krijgt men een mondelinge, of als u niet aanwezig bent, schriftelijke waarschuwing. Wordt e.e.a. niet aangepakt, dan volgt er een boete van € 45,- per onderdeel.

Geluidsoverlast
Onder geen beding mag u geluidsoverlast veroorzaken voor andere tuinders .

Vuurkorven, barbecues
Het gebruik van vuurkorven en ander open vuur is ten strengste verboden. Het gebruik van barbecues wordt toegestaan, maar barbecues mogen geen overlast veroorzaken voor anderen.

Elektra
De huisjes op ons tuinpark zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Veel van onze tuinders hebben daarom zonnepanelen (12V). Houd u er rekening mee dat de aanschafkosten van 12V-apparatuur beduidend hoger zijn dan van gewone apparatuur.

Gas
Gasapparatuur op ons tuinpark werkt op propaangas, opgeslagen in flessen. Gas is verkrijgbaar in de kantine  (beperkte openingstijden). Let op: vervoeren van gasflessen in uw eigen auto is bij wet verboden.

Gebruik aggregaat en andere explosiemotoren
Het gebruik van een aggregaat c.q. explosiemotor is slechts beperkt toegestaan. ma t/m vr 07: 00 t/m 12:00  en 16:00 t/m 20:00 en  zaterdag 07:00 t/m 12:00 

Sproeien

Sproeien  kan het hele jaar, maar wees zuinig met water.

Honden
Honden dienen op het tuinpark altijd aangelijnd te worden,  loslopen is verboden. 

Overnachting
Het is niet toegestaan om op de tuin te overnachten.

Het bouwen
Met bouwen van bijvoorbeeld een huisje of een schuur mag worden begonnen vanaf het moment dat de huurder in het bezit is van een door de bouwcommissie  goedgekeurde bouwtekening die hem door het bestuur is overhandigd.

Water
Wees zuinig met water. Iedere tuin heeft een eigen watermeter, u betaalt alleen wat u verbruikt.