V.T.V. Wijkeroog

Beste VTV-ers.:

CORONA MAATREGEL AANGESCHERPT PER 14 OKTOBER 2020
De verwachting  is dat de sluiting van de gebouwen voorlopig  2 weken zal zijn, t/m 28 oktober, eventueel te verlengen met nogmaals 2 weken t/m 11 november 2020.

De ECO toiletten blijven open tenzij de maatregelen na 28 oktober verder aangescherpt worden.

Werkzaterdagen kunnen op gepaste manier doorgang vinden, mits de afstand van 1,5m gerespecteerd wordt. Omdat de kantine gesloten is kan er geen koffie gedronken worden. Neem eventueel zelf iets mee.

 

 

In navolging op het bericht van 18 september, zie hieronder:

Meer dan 1 tuin in pacht hebben.

 

In het verleden was het soms moeilijk voor alle tuinen een lid/pachter te vinden. Daarom heeft het toenmalige bestuur oogluikend toegestaan dat er soms 2 tuinen per lid in bezit, of dat er een tuin op naam van iedere partner van twee samenwonende partners gezet is. Volgens de statuten mag dit officieel niet.

In artikel 4.2 staat dat per tuin slechts 1 lid kan worden toegelaten worden en in artikel 4.3 dat gebleken moet zijn dat op hetzelfde woonadres van het aspirant lid geen partner, die reeds lid is van de vereniging, woont.

 

Tijden zijn duidelijk veranderd en er is veel vraag naar volkstuinen, mede gezien het beschikbare budget van veel kandidaat-leden. Daarom heeft het bestuur besloten vanaf heden bovengenoemde artikelen uit de statuten weer stringent toe te passen. Dat geldt ook voor overdracht van twee tuinen die in bezit zijn, aan een nieuwe eigenaar. Dat moeten vanaf heden dus twee nieuwe eigenaren zijn en de tuinen moeten voor de overdracht gesplitst zijn.

 

18 september 2020

 

Hierbij willen wij alle leden duidelijk maken dat het niet toegestaan is om per lid meerdere tuinen op hun naam te hebben. Dit staat ook in de statuten vermeld.

Welkom op de website van Volkstuinvereniging Wijkeroog 


V.T.V. Wijkeroog is een volkstuinencomplex ingeklemd tussen het Noordzeekanaal, de industrie en de Meubelboulevard van Beverwijk. Het complex heeft 260 tuinen verspreid over ongeveer 80.000 m2. Deze ‘groene long van de IJmond’, welke gewaardeerd wordt door onze leden en bezoekers, bestaat al meer dan 50 jaar. Daarnaast is het complex Holland op zijn Smalst gelegen tussen de nieuwe randweg en Scheybeeck ook een onderdeel van de vereniging.


U wilt graag een volkstuin huren?

Er zijn nog een aantal volkstuinen te huur op V.T.V. Wijkeroog. Meer info wat er bij komt kijken bij het huren van een volkstuin kunt u hier terugvinden. 

V.T.V. Wijkeroog organisatie

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 mensen. Zij dragen er zorg voor dat de reglementen van de Bond van Volkstuinders worden nageleefd.

Winkelen op V.T.V. Wijkeroog

Planten, zaden, verf, beits en leuke cadeau's... De tuinwinkel heeft het! Makkelijk en dichtbij. Hebben wij iets niet? Dan kunnen wij het ook bestellen.

Impressie V.T.V. Wijkeroog  & volkstuinen

Alvast een beetje sfeer proeven... Bekijk dan een op uw gemak de foto's van het V.T.V. Wijkeroog complex en de diverse volkstuinen van onze leden.

Klussenwijzer voor leden

Pagina met allerlei handige tips voor onze leden die van toepassing kunnen zijn voor het aanleggen, verbeteren of vernieuwen van het volkstuinhuisje en tuin.

Actueel nieuws en evenementen

Wilt u up to date blijven van nieuws en evenementen? Neem dan regelmatig een kijkje op onze website, schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook.


Heeft u een opmerking, aanbeveling of klacht? Wij horen het graag!