Contributie en kosten 2023


Prijs
Inschrijfgeld € 15,00 éénmalig
Overdrachtskosten € 170,00 éénmalig
Huur tuin (2014 0,60 euro per m3) € 150,00 gemiddeld per jaar
Verzekeringen (brand, inbraak, schade) € 75,00 per jaar, afhankelijk van verzekerd bedrag
Water ( persoonlijk gebruik) € 50,00 gemiddeld per jaar
Contributie Algemeen Verbond Van Volkstuinders in Nederland € 26,40 per jaar
Contributie eigen vereniging € 100,00 per jaar