Uitslag tuinkeuringen 2021

Het overzicht van de tuinkeuringen heeft een nieuwe vormgeving gekregen. Alle maanden zijn nu zichtbaar in het schema. Dit geeft de mogelijkheid om in één oogopslag de keuringen van dit seizoen te bekijken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u die mailen naar vtvwijkeroog@gmail.com t.a.v. commissie tuinkeuringen of vul het formulier in onder aan deze pagina.


Voorjaar 2021

De  tuinkeuringen gaan in april 2021 weer van start. We starten met een
schone lei en frisse moed. Eens per maand ( van april tot november)
loopt de commissie over het park en beoordeelt de tuinen op drie
aspecten: het aanzien van de tuin, de haag die de scheiding met het pad
vormt en het onderhoud van het deel van het pad dat bij de tuin hoort
(haag en pad moeten onkruidvrij zijn) Als een tuin niet aan de eisen voldoet krijgt

men een kruisje op de publicatielijst. Bij drie kruisjes volgt
een boete. Maar zover moeten we het niet laten komen. Spreek elkaar er
op aan en help elkaar als het kan als duidelijk is dat er iets gebeuren
moet. Dat doet de keuringscommissie ook. En vanaf dit jaar zal het
bestuur tuinders na twee kruisjes uitnodigen voor een gesprek. Met
elkaar moeten we er voor zorgen dat ons park er aantrekkelijk uitziet.

De uitslag van de tuinkeuringen wordt op deze site gemeld. Daarnaast wordt deze op het publicatiebord bij de kantine en de speeltuin vermeld.

Indien u vragen heeft over de tuinkeuring en/of de regels, neem dan gerust contact op via de email vtvwijkeroog@gmail.com of vul onderstaand formulier in.