Februari 2024

Hieronder leest u het werkrooster, en de regels hiervoor, voor de werkzaterdagen.

Startdatum: 16 maart 2024

 

* De werktijd is van 9.00uur tot 12.00u met tussentijds een koffiepauze.

* De werkzaterdag is 3 keer per jaar.

* De werkzaterdagen worden ingeroosterd per tuin.

* Ben je verhinderd dan meld je je af via de mail hansspindelaar@gmail.com of via telefoonnummer 06-44800939 ,   24 uur van te voren.

* Je stemt met de ploegleider van de werkzaterdag af wanneer je de gemiste werkzaterdag inhaalt. Je mag ook een vervanger regelen als je zelf verhinderd bent. Geef dit even door.

* Vanaf 70 jaar word je vrijgesteld van de werkzaterdag.  Bereik je in 2024 de leeftijd van 70 jaar, dan loop je tot aan die datum de werkzaterdag.

* Indien men zonder geldige reden niet verschijnt, wordt er een boete van € 75 per verzuimde werkdag in rekening gebracht.

* Het is niet toegestaan kinderen mee te nemen naar de werkzaterdag. Dit i.v.m. mogelijk gevaarlijke situaties door gebruik van apparatuur.

* Je komt op de aangegeven datum. Kom je toch op een datum dat je niet hoeft te komen, dan word je weggestuurd.

* De kantine is alleen in de pauze open. Als de zaterdagploeg koffie aan het drinken is, is het niet toegestaan om voor andere tuinders om koffie te komen drinken.


Werkzaterdagen 2024
PDF – 146,1 KB 56 downloads