Notulen Algemene Leden Vergadering


26 november 2021

Hier kunt u de notulen lezen van de Algemene Leden Vergadering van  afgelopen week donderdag 24 november 2021.

Als leden vragen hebben of het niet eens zijn met een besluit of benoeming moet
er binnen 14 dagen schriftelijk worden gereageerd waarna zij door het bestuur
worden uitgenodigd voor een gesprek.

ALV 2021 1
PDF – 804,0 KB 98 downloads